Leif Westerlund

Senast ändrad: 18 augusti 2020

Lagrings-, mät- och hanteringssystem för skogsbränslen.

För att nå de höga målen gällande hållbarhet och klimatpåverkan inom Sveriges skogsbruk och det svenska energisystemet måste våra skogsbränslesystem effektiviseras ytterligare. Ett led i detta är att utveckla smarta lagrings- och kvalitets system. Denna utveckling är en förutsättning för att ta steget in i en hållbar och effektiv skogsbaserad bioekonomi

Det övergripande målet med forskarutbildningsprojektet är att analysera hur lagringssystem och mätsystem kan utformas för att uppnå hög effektivitet i försörjningskedjan för skogsbränslen. Projektet inbegriper studier på lagringsförluster för olika lagringstekniker samt utveckling av mätsystem för kvalitetskontroll och produktstyrning. 


Kontaktinformation