Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.

Aktuellt på akvatiska resurser

Fiska för forskning med appen Spöreg

Hjälp forskare att öka kunskapen om arter som är viktiga för sportfisket, men som vi har svårt att samla in bra data om med vanliga övervakningsmetoder. Ansök om att bli ”spöreggare”!

Fiskefria områden

Vi följer upp effekten av fiskefria områden i svenska vatten. Syfte: utveckla rekommendationer för hur sådana områden kan utformas för att bli ett effektivt verktyg för ekosystembaserad havsförvaltning.

Man mäter hummer
Mört i närbild

Våra databaser

Vi samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om fisk och fiske. I våra databaser finns öppen kvalitetssäkrad miljöanalysdata från provfisken från kust, sjöar och vattendrag över hela landet.

Fiskbarometern

Institutionen för akvatiska resurser beskriver tillstånd och trender för fler än 100 bestånd av fisk och skaldjur i havet, längs kusten och de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Tre siklöjor mot ljus bakgrund. Foto.

Besök Baltic Sea Science Center

På Baltic Sea Science Center kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Illustration med dykare

Rapportera till SLU Aqua

SLU Aqua tar emot dina observationer av fisk och kräftdjur. Rapportera dina data vid utsättningar, provfisken och när du fångat en märkt fisk. Tack! Dina observationer är mycket värdefulla och används i forskning och miljöanalys.

Publicerad: 30 april 2024 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se
Loading…