Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Senast ändrad: 28 april 2023
sill simmar i havet

Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten beskriver tillstånd och utveckling för de mest fiskade arterna i havet och i de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I rapporten ges också biologiska råd för förvaltning av bestånden, alltså bedömningar av hur fisket på olika bestånd bör utvecklas om det ska vara långsiktigt hållbart.

Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets och fritidsfiskets rapportering.

Rapporten tas fram av institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och ges sedan 2012 ut i Havs- och vattenmyndighetens rapportserie.

Så mår svensk fisk

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021 – Resursöversikt (pdf 27 Mb)

Läs och ladda ner äldre rapporter

2020

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 – Resursöversikt (pdf 11 Mb)

2019

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 – Resursöversikt (pdf 11 Mb) (reviderad 2020-05-15)

2018

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 – Resursöversikt (pdf)

2017

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 – Resursöversikt (pdf)

2016

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 – Resursöversikt  (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 – Resursöversikt (Blädderbar)

2015

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015  (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (Blädderbar)   

 

Fakta:

En del av informationen i denna publikation kommer från datainsamling inom DCF, som finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF


Kontaktinformation

Stefan Larsson, senior miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81, 072-216 51 61