Äldre publikationer

Senast ändrad: 24 januari 2024

Tidigare (nu nedlagda) rapportserier och publikationer, samt vissa rådgivningsunderlag (utgivna före 2018)

Kunskapsunderlag för rådgivning

SLU Agua utarbetar årligen ett stort antal underlag till förvaltningen. Här hittar du vissa rådgivande dokument och PM (utgivna före 2018)

Nyare kunskaps- och rådgivningsunderlag är sökbara via SLU-bibliotekets öppna publikationsdatabas.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten gavs ut fram till 2021 och beskriver tillstånd och utveckling för de mest fiskade arterna i havet och i de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Från och med 2022 presenteras resultaten i den digitala tjänsten Fiskbarometern.se.

 

Finfo - Fiskeriverket informerar

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) hörde tidigare till det numera nedlagda Fiskeriverket och en stor del av verksamheten rapporterades under perioden 2000-2011 i Fiskeriverkets publikationsserie Fiskeriverket informerar, Finfo.

Samtliga nummer av Finfo hittas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Information från Sötvattenslaboratoriet

Serien Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm utkom mellan åren 1959–1997.

Kopior av nummer från serien förmedlas från Sötvattenslaboratoriets bibliotek vid förfrågan. Se aktuell kontaktinformation längst ner på sidan. 

Lista över alla utkomna nummer 1959-1997 av Information från Sötvattenslaboratoriet

Ett urval nummer av serien Information från Sötvattenslaboratoriet finns att ladda ner som pdf:

Nr. 2. 1994. Nya fiskbestånd genom inplantering eller spridning av fisk. Olof Filipsson. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 1. 1979. Vänerprojektet 1972-77, fiskedelen. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 9. 1974. Resultat av smoltutsättningar i Vänern 1960-69. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm. 

Nr. 8. 1974. Fiskar och fiske i Vänern. Brodde Almér och Torgny Larsson. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr 1. 1966. Gösen i Hjälmaren och Mälaren. Gunnar Svärdson och Gösta Molin. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 3. 1967. Gösens längd och vikt. Gunnar Svärdson och Gösta Molin. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr 7. 1969. Siklöjans näringsbiologi i Lambarfjärden Mälaren. Sten Vallin. Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm.

Nr. 7. 1971. Fördelningen av pelagiska fiskarter i Lambarfjärden (Mälaren) med speciell hänsyn till konkurrens mellan nors och siklöja. T.G. Northcote och H. Rundberg. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 13. 1971. Fisket i Hjälmaren. Intervjuundersökning angående det yrkesmässiga fisket 1966-1969. Hugo Rundberg. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 13. 1977. Gösen i Dättern. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 4. 1980. Stensimpa som predator på öringyngel. Sten Andreasson. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 16. 1980. Kan kraftor paverka gosbestandets storlek. Gösta Molin och Gunnar Svärdson. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 3. 1981. Fiskbeståndets förändringar i Mellanfjärden, Hjälmaren under året 1955-1978. Gösta Molin och Gunnar Svärdson. 28 p. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 7. 1986. Beståndsuppskattning av fisk i Vänern och Hjälmaren med hjälp av hydroakustisk utrustning. Åge Brabrand. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

Nr. 1. 1991. Gösens biologi - en litteratursammanställning. Lars Sonesten. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm.

 

 


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45