Ökad användning av utvecklade selektiva redskap

Senast ändrad: 17 april 2023
Man som sitter på knä bredvid trål och mäter maskor

Inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske har ett stort antal redskap utvecklats, men trots att redskapen fungerar rent tekniskt används tyvärr alltför få av dem vid yrkesmässigt fiske. För att öka användningen och ge fiskare möjlighet att testa redskapen i praktiken finns nu ett antal redskap för utlåning.

Det finns flera skäl till varför användningen av de framtagna selektiva redskapen inte är så stor. En enkel anledning är den direkta investeringskostnaden; det kostar att byta ut en redan fungerande utrustning. Men även tradition och sedvanor spelar in och det kan kännas säkrare att använda en utrustning som man är van att hantera.

För att delvis råda bot på detta har sekretariatet för selektivt fiske låtit trålbindare tillverka ett antal av de selektiva redskap som tagits fram i tidigare projekt för utlåning. Detta ger fiskaren möjlighet att testa redskapen samt få hjälp av trålbindaren att ställa redskapen rätt.

Urvalet av redskap som respektive trålbindare tillverkat har tagits fram i samråd mellan SLU, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges Fiskares Producentorganisation och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation.

Vi är öppna för att komplettera med nya redskap vid förfrågan.

Så lånar du redskap:

För information om vilka redskap som finns för utlåning kontakta Hans Nilsson eller Daniel Valentinsson på SLU eller trålbindarna direkt.

Alf Trål & Fiskeredskap, +46 70-560 04 48, glommbo@hotmail.com

Hönö Vadbinderi, +46 31-96 50 26, hono.vadbinderi@gmail.com

Fiskarföreningen Norden, +46 523-379 98, info@ffnorden.se

 


Kontaktinformation

Hans C. Nilsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU hans.nilsson@slu.se, 010-478 40 40

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49