Nationell miljöövervakning av fiskbestånd vid kusten

Senast ändrad: 17 januari 2022

Årligen bedrivs en omfattande integrerad kustfiskövervakning i syfte att kartlägga fiskbeståndens status och hälsa.

Programmet omfattar beståndsövervakning av kustnära fiskarter, mätning av reproduktionsframgång, tillväxt och fysiologiskt hälsotillstånd samt miljögiftshalter hos indikatorarterna abborre och tånglake. För mer detaljerad information angående undersökningarna se undersökningstyper:

Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät

Provfiske med översiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten

Hälsotillstånd kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå

Nationell miljöövervakning - Finansiering

Integrerad fiskövervakning är ett delprogram inom Datavärdskap Fisk. Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa data får fritt användas om källan anges. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats .

Omfattning

Den integrerade fiskövervakningen bedrivs i fyra referensområden. För mer info angående dessa se knappar nedan. Översikt av omfattningen av integrerad miljöövervakning som pdf 

Rapportering i form av faktablad

Varje år produceras faktablad. Här kommer du till sidan för faktablad 

Uttag från databas av bestånds- och individdata

Du kan göra uttag av bestånds- och individdata via databasen KUL

Datauttag - fiskhälsa
  Abborre Tånglake
Holmön 1990- 1995-2000
Kvädöfjärden 1988- 1995-
Torhamn 2002-  
Fjällbacka   1989-
Forsmark 2016-  
Samarbetspartners

Undersökningar och rapporter sker i samarbete mellan Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs och Stockholms universitet och Naturhistoriska Riksmuseet.

Kontaktpersoner:   

SLU, Ronny Fredriksson, Datavärd.

GU, Lars Förlin (Tånglake).

GU, Åke Larsson (Abborre).

Här kommer du till faktabladen som beskriver resultaten från den övervakning som sker i provfiskeområdena i Holmön, Kvädöfjärden, Torhamn och Fjällbacka.

Kanske vill du läsa mer om vilken metodik vi använder?

Du kan också hitta mer information om tånglakeprovtagning.

 

 


Kontaktinformation

Ronny Fredriksson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ronny.fredriksson@slu.se, 010-478 41 70