Nationell miljöövervakning av fiskbestånd vid kusten

Senast ändrad: 19 januari 2022

Årligen bedrivs en omfattande integrerad kustfiskövervakning i syfte att kartlägga fiskbeståndens status och hälsa.

Programmet omfattar beståndsövervakning av kustnära fiskarter, mätning av reproduktionsframgång, tillväxt och fysiologiskt hälsotillstånd samt miljögiftshalter hos indikatorarterna abborre och tånglake. För mer detaljerad information angående undersökningarna se undersökningstyper:

Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät

Provfiske med översiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten

Hälsotillstånd kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå

Nationell miljöövervakning - Finansiering

Integrerad fiskövervakning är ett delprogram inom Datavärdskap Fisk. Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa data får fritt användas om källan anges. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats .

Omfattning

Den integrerade fiskövervakningen bedrivs i fyra referensområden. För mer info angående dessa se knappar nedan. Översikt av omfattningen av integrerad miljöövervakning som pdf 

Rapportering i form av faktablad

Varje år produceras faktablad. Här kommer du till sidan för faktablad 

Uttag från databas av bestånds- och individdata

Du kan göra uttag av bestånds- och individdata via databasen KUL

Datauttag - fiskhälsa

Datauttag - fiskhälsa

Provtagningar av kustfiskhälsa utförs av Göteborgs universitet och årsvisa datauttag i form av Excel-filer från dessa provtagningar kan laddas hem nedan. 

Här kan du även ladda hem och studera omfattning av data och förklaring av datafält.

För frågor om datat, kontakta Jari Parkkonen på Göteborgs universitet.

2022.xlsx
2021.xlsx
2020.xlsx
2019.xlsx
2018.xlsx
2017.xlsx
2016.xlsx
2015.xlsx
2014.xlsx
2013.xlsx
2012.xlsx
2011.xlsx
2010.xlsx
2009.xlsx
2008.xlsx
2007.xlsx
2006.xlsx
2005.xlsx
2004.xlsx
2003.xlsx
2002.xlsx
2001.xlsx
2000.xlsx
1999.xlsx
1998.xlsx
1997.xlsx
1996.xlsx
1995.xlsx
1994.xlsx
1993.xlsx
1992.xlsx
1991.xlsx
1990.xlsx
1989.xlsx
1988.xlsx

Samarbetspartners

Undersökningar och rapporter sker i samarbete mellan Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs och Stockholms universitet och Naturhistoriska Riksmuseet.

 

Här kommer du till faktabladen som beskriver resultaten från den övervakning som sker i provfiskeområdena i Holmön, Kvädöfjärden, Torhamn och Fjällbacka.

Kanske vill du läsa mer om vilken metodik vi använder?

Du kan också hitta mer information om tånglakeprovtagning.

 

 


Kontaktinformation

Ronny Fredriksson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ronny.fredriksson@slu.se, 010-478 41 70