Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk i Östersjön och på västkusten

Senast ändrad: 24 april 2024

På den här sidan hittar du faktablad för olika områden som provfiskas inom den samordnade nationella och regionala övervakningen av kustfisk. Faktabladen kan laddas ned som pdf-filer.

Vill du läsa mer om hur fisk kan berätta för oss hur våra vatten mår?

På denna sida presenteras de senaste versionerna av faktablad. Äldre versioner finns i SLU:s öppna arkiv Epsilon.

 

Nationella referensområden (tidsserier - återkommande)

2023

Aqua notes 2023:16 Faktablad Resultat från integrerad kustfiskövervakning 2023

2022

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2022:4 - Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2021

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2022:3 - Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981-2021

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2022:2 - Holmöarna, Bottniska viken, 1989-2021

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2022:1 - Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2021

2021

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2021:1 - Ringhals-Vendelsö, 1976–2020

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2021:2 - Västra Hanöbuktens kustvatten – Åhus, 2007–2020

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2021:3 - Forsmark, 2002–2020

2020

Faktablad för Integrerad kustfiskövervalning (Fjällbacka, Torhamn, Kvädöfjärden och Holmöarna), 2020:1

Västra Hanöbuktens kustvatten - Åhus 2015-2019 Faktablad - Resultat för övervakningen av kustfisk 2020:4

Regionala referensområden (tidsserier - återkommande)

Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk; Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1989-2022. Aqua notes 2024:8

Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk – Kullen (Kattegatt) 2002–2023. Aqua notes 2024:5

Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk – Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016‒2022. Aqua notes 2023:9

Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005-2021

Barsebäck (Öresund) 1999–2016 Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:5

Galtfjärden, Uppsala/Stockholm 2002-2017

Gaviksfjärden, Västernorrland 2004-2013

Kattegatt, Kullen Skåne 2002-2011

Kinnbäcksfjärden, Västerbotten 2004-2013

Kvädöfjärden, Östergötland 1989-2014

Lagnö, Stockholm 2002-2021 Resultat från övervakningen av kustfisk 2022:5

Långvindsfjärden, Gävleborg 2002-2012

Muskö, Stockholm 1992-2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2018:1

Norrbyn/Örefjärden, Västerbotten 2002-2018

Råneå, Norrbotten 2002-2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2015:3

Älgöfjorden, Västra Götaland 2002-2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2015:6

Vaxholm, Stockholm 2016-2021 Resultat från övervakningen av kustfisk 2022:4

Kartläggningar och inventeringsfisken (enstaka år)

Bulleröfjärden (Egentliga Östersjön) 2021 Resultat från övervakningen av kustfisk 2022:1

Balgöarkipelagen, Halland 2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:3

Falkenberg, Halland 2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:4

Gräsö östra skärgård 2021. 2022:2

Hanöbukten, Skåne 2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:2

Kungsbackafjorden, Halland 2011 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:6

Laholmsbukten, Halland/Skåne 2016 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:7


Så här har faktabladen tagits fram 

Karta över provfiskeområden
Karta över provfiskeområden

Klicka på kartan för bättre upplösning.

Sök fram data via vår karttjänst.

 

Fakta:

Inom den nationella miljöövervakningen av kustfisk ingår miljögifter, hälsa och beståndsövervakning. Den finansieras av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) och Naturvårdsverket. Den regionala miljöövervakningen innefattar endast beståndsövervakning, och den finansieras av HaV och länsstyrelser.


Kontaktinformation

Noora Mustamäki, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79