Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk i Östersjön och på västkusten

Senast ändrad: 28 augusti 2019
Faktablad Galtfjärden300px.jpg

På den här sidan hittar du faktablad för olika områden som provfiskas inom den samordnade nationella och regionala övervakningen av kustfisk. Faktabladen kan laddas ned som pdf-filer.

Vill du läsa mer om hur fisk kan berätta för oss hur våra vatten mår?

På denna sida presenteras de senaste versionerna av faktablad. Äldre versioner finns i SLU:s öppna arkiv Epsilon.

Nationella referensområden (tidsserier - återkommande)

2019
Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2018 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:1

Holmöarna (Bottniska viken) 1989-2018 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:2

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2018 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:3

Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2018 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:4

2017
Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:1

Holmöarna (Bottniska viken)1989-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:2

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:3

Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:4

Regionala referensområden (tidsserier - återkommande)

Asköfjärden, Södermanland 2005-2017

Barsebäck (Öresund) 1999–2016 Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:5

Galtfjärden, Uppsala/Stockholm 2002-2017

Gaviksfjärden, Västernorrland 2004-2013

Kattegatt, Kullen Skåne 2002-2011

Kinnbäcksfjärden, Västerbotten 2004-2013

Kvädöfjärden, Östergötland 1989-2014

Lagnö, Stockholm 2002-2018 Resultat från övervakningen av kustfisk 2019:3

Långvindsfjärden, Gävleborg 2002-2012

Muskö, Stockholm 1992-2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2018:1

Norrbyn/Örefjärden, Västerbotten 2002-2018

Råneå, Norrbotten 2002-2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2015:3

Älgöfjorden, Västra Götaland 2002-2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2015:6

Kartläggningar och inventeringsfisken (enstaka år)

Balgöarkipelagen, Halland 2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:3

Falkenberg, Halland 2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:4

Gräsö, Uppsala 2012, 2015 och 2018

Hanöbukten, Skåne 2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:2

Hanöbukten, Skåne 2012

Kungsbackafjorden, Halland 2011 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:6

Laholmsbukten, Halland/Skåne 2016 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:7

Vaxholm, Stockholm 2016-2018 Resultat från övervakningen av kustfisk 2019:2


Så här har faktabladen tagits fram 

Karta över provfiskeområden
Karta över provfiskeområden

Klicka på kartan för bättre upplösning.

Sök fram data via vår karttjänst.

 

Fakta:

Inom den nationella miljöövervakningen av kustfisk ingår miljögifter, hälsa och beståndsövervakning. Den finansieras av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) och Naturvårdsverket. Den regionala miljöövervakningen innefattar endast beståndsövervakning, och den finansieras av HaV och länsstyrelser.


Kontaktinformation

Frida Sundqvist, biträdande avdelningschef och miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
frida.sundqvist@slu.se, 010-478 41 49

Noora Mustamäki, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Sidansvarig: noora.mustamaki@slu.se