Nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta

Senast ändrad: 21 juni 2021

Naturvårdsverket och dåvarande Fiskeriverket tog 2009 fram ett åtgärdsprogram för flodkräfta.

Rapporten är ett vägledande dokument med förslag på vad man kan göra för att förbättra flodkräftans situation som att: restaurera vatten, inventera och kartlägga kräftsituationen för att kunna inrätta skyddsområden samt att utrota vissa illegalt utsatta signalkräftbestånd.

Det urprungliga åtgärdsprogrammet gällde 2008-2013, men förlängdes till 2014. Havs- och vattenmyndigheten beslutade i mars 2017 om att förlänga åtgärdsprogrammet för flodkräfta med en reviderad åtgärdstabell. Tillsammans med den kompletterande åtgärdstabellen är programmet nu giltigt under perioden 2017-2022.

Åtgärdsprogrammet har utvärderats av SLU Aqua


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17