Kurs i fiskmärkning

Senast ändrad: 04 oktober 2021

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut här på webbsidan.

Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment. Förutom själva märkningen tas gällande regler och bestämmelser upp tillsammans med anatomi och etik. Kursen vänder sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner, universitet och fiskintresserad allmänhet. 

Senaste kurs

Den senaste kursen hölls i Älvkarleby den 29-30 september 2021. Tack till alla kursdeltagare. Info om kommande kurser kommer på denna sida.

 

Kontaktperson för kursen är elsie-marie.jansson@slu.se, tfn 010-478 4287

 

 


Kontaktinformation

Elsie-Marie Jansson, Avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Fiskeriförsöksstationen, SLU
elsie-marie.jansson@slu.se, 010-478 42 87

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22