Rapportera ål i halmnystan

Senast ändrad: 30 maj 2024

Rapportera din observation av ål i halmnystan till SLU

Vattendrag/sjö/annat
Koordinatsystem
Har du observat ål i halmnystanet?
Det går bra att kontakta mig.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Josefin Sundin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24