Rapportera utsatt halmnystan/rep och observerad ål

Senast ändrad: 18 juni 2024

Har du skapat ett så kallat halmnystan/rep som placerats ut i ett vattendrag? Rapportera till oss var nystanet/repet har placerats. Rapportera också om du har sett någon ål eller inte i nystanet/repet. Tänk på att du inte får ta upp och hantera ål utan tillstånd. Tack för din medverkan.

Rapportera utsatt halmnystan/rep och observerad ål

Har du observerat ål i halmnystanet/repet?
Vad för slags vatten har du observerat ål i?
Koordinatsystem
Det går bra att kontakta mig.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Josefin Sundin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24