Genomförda projekt inom selektivt fiske

Senast ändrad: 25 april 2024
Fiskare som lyfter räkbur ur vattnet

Tillsammans med fiskenäringen har SLU hittills genomfört drygt 40 projekt inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske. Projektet innefattar både aktiva (trålar) och passiva (fällor och burar) redskap.

De utvecklingsprojekt som genomförs inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske bygger helt på idéer från yrkesfisket. Fisket pekar på konkreta problem och föreslår lösningar som de sedan testar i praktiken. Försöken dokumenteras och utvärderas vetenskapligt av SLU.

Här listas samtliga projekt ordnade efter typ av fiske med länk till aktuellt utvädering i rapportserien Aqua reports, samt till faktablad med kortfattat resultatbeskrivning när sådant finns.

Demersalt fiske

Absolut selektivitet i västerhavstrålar

Torsktrålar

Förbättrad selektivitet i torsktrålar

Multiselektering i Östersjötrålar

Fortsatta försök för bättre selektering av torsktrålar i Östersjön

Räktrålar

Selektivitet i räktrål med 47mm maskvidd

Selektivitet i räktrål med rist

Kombinationsrist för utsortering av fisk och små räkor

Selektivitet anpassad för små räktrålare

Storleksselektivt räkfiske: kombinationsrist räka

Selektivitet i tunnel för fisk i räktrålar

Kräfttrålar

Minskad bifångst i demersalt trålfiske efter havskräfta

Vidareutveckling av storleksselektiv kräftrist Halland

Låg topplös trål

Förenklad design av storleksselekterande kräftristtrål

Selektivitet i andra demersala trålar

Minskad bifångst i demersalt trålfiske efter havskräfta och fisk

Trål för fångst av plattfisk och stor torsk (rist/stormaskig trål)

Byxtrål för artspecifik fångstseparering vid bottentrålning

Relativ selektivitet för fisk i tre alternativa bottentrållyft i Skagerrak och Kattegatt

Trål för fångst av rödspätta och stor torsk (rist/stormaskig trål)

 

 

 

 

 

Skonsamt fiske

Utveckling av ett skonsamt demersalt fiske LIT (Low impact trawling)

Powerdoors - mjuka trålbord som ej påverkar botten

 

Ökad användning av utvecklade redskap

Ökad användning av utvecklade redskap

Ett antal av de redskap som tagits fram under tidigare projekt finns nu för utlåning.

Pelagiskt fiske

Sejrist i pelagisk trål

Utsortering av gråsej i pelagiska trålar

Aqua reports 2016:8 (kap.7)

Aqua reports 2018:4 (kap. 9)

Faktablad (APEL-1)

 

Selektivt tobisfiske med "excluder"

Selektivt tobisfiske med "excluder"

Skrubbatrålar

Utveckling av riktat skrubbskäddefiske

Utveckling av riktat skrubbskäddefiske

Aqua reports 2021:16 (kap. 2 och kap. 3)

Fällor

Torsk, makrill, sill

Ökad selektivitet i pushup-fälla för torsk

Kan sälsäkra och selektiva fasta redskap efter makrill minska sälproblem för kustfisket?

Utveckling av ett sälsäkert och selektivt fällfiske efter sill

Sik och lax

Skonsam vittjning av pushup-fällor för lax och sik

Selektiv laxfälla

Ergonomisk selektionsmetod för pushup-fälla

Ergonomisk vittjningsmetod för pushup-fälla vid behov att selektera sik och lax

Överlevnad på kort och lång sikt hos frisläppt (utkastad) lax (salmo salar) i fiske

 

Multifunktionsfälla

Bottenstående fälla i kustnära fiske, med fler fokus på flera målarter

Burar

Torsk och plattfisk

Utveckling av ett selektivt torskredskap

Utprovning/utveckling av sälsäkert, selektivt burfiske efter torsk och plattfisk

 

 

Räka

Multifunktionsburar

Multifunktionsburar

Verksamhetsrapporter

Syntesrapport

  • Syntesrapport av Sekretariatet för selektivt fiske 2014-2017, Aqua reports 2018:9, (högupplöst version)
  • Projects accomplished by the Selective Fisheries Secretariat 2014-2017: a synthesis report Aqua reports 2018:13

 


Kontaktinformation

Hans C. Nilsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU hans.nilsson@slu.se, 010-478 40 40

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49

Sven-Gunnar Lunneryd, forskare,
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sven-gunnar.lunneryd@slu.se, 010-478 41 39

Sara Königson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sara.konigson@slu.se, 010-478 41 34