Elprovfiske i Bottenhavets vattendistrikt

Senast ändrad: 29 mars 2021

Vattendragen delas in i Kalkade (pågående kalkning), Referenser (okalkade vattendrag) och Avslutad kalkning (tidigare kalkade vattendrag). De kalkade vattendragen och några av referenserna ingår i ett nationellt program för uppföljning av de långsiktiga effekterna av kalkning (IKEU). I det programmet ingår också tre vattendrag där kalkning avslutats.

Referensvattendragen är okalkade och ska vara opåverkade av utsläpp eller intensiv markanvändning. Syftet med programmet är att följa variationer i fiskbestånden mellan år i ett för Sverige representativt urval av vattendrag. Detta för att kunna upptäcka eventuella förändringar i miljön som främst orsakas av mänsklig aktivitet.


Kontaktinformation

Malin Hällbom, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
malin.hallbom@slu.se, 010-478 42 51