Fish, crayfish and mussels as eDNA in environmental monitoring

Senast ändrad: 27 juli 2016

Fish, crayfish and mussels as eDNA in environmental monitoring

The following presentations that were held at the workshop can be downloaded as pdf-files:


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17