Elprovfiske i Västerhavets vattendistrikt

Senast ändrad: 29 mars 2021

Vattendragen delas in i Kalkade (pågående kalkning) och Referenser (okalkade vattendrag). De kalkade vattendragen och några av referenserna ingår i ett nationellt program för uppföljning av de långsiktiga effekterna av kalkning (IKEU).

Referensvattendragen är okalkade och ska vara opåverkade av utsläpp eller intensiv markanvändning. Syftet med programmet är att följa variationer i fiskbestånden mellan år i ett för Sverige representativt urval av vattendrag. Detta för att kunna upptäcka eventuella förändringar i miljön som främst orsakas av mänsklig aktivitet.


Kontaktinformation

Malin Hällbom, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
malin.hallbom@slu.se, 010-478 42 51