Register

Senast ändrad: 03 september 2019

Här finns alla projekt sorterade efter fokusområde

Utlysning av forskningsanslag har hittills skett vart tredje år. Den senaste utlysningen gjordes 2019.

Bönbalja_1200.jpg
Kalvar på skogsbete_1200.JPG
Ägg_1200.JPG
Äppelblom_1200.JPG
Morötter_1200.JPG

Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU EkoForsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:EkoForsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se