Blomsterremsor 2.0

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Blodklöver (Trifolium incarnatum), en möjlig art att använda i blomsterremsor.

Optimerad biologisk bekämpning och pollinering i jordgubbar

Projektansvarig: Maria Viketoft, institutionen för ekologi, SLU Uppsala.

Projektgrupp: Mattias Jonsson och Ola Lundin, institutionen för ekologi, SLU Uppsala, samt Johan Stenberg och Marco Tasin, institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp.

Att så in nektarrika blommor för att stödja nyttoinsekter som äter skadeinsekter är en lovande växtskyddsmetod inom svensk trädgårdsproduktion. Jordgubbar angrips av ett flertal skadeinsekter där t.ex. vecklare, vivlar och trips kan orsaka omfattande skador. Vårt mål i det här projektet är att ge ett bättre kunskapsunderlag för design av effektiva blomsterremsor i ekologisk jordgubbsodling för ökad biologisk bekämpning av skadeinsekter och ökad pollinering utan att samtidigt förvärra problem med svampsjukdomar som t.ex. gråmögel och marklevande nematoder.

Vi gör detta genom att:

  • 1) identifiera vilka som är de bästa blommande växterna för att stödja naturliga fiender och pollinerare utan att gynna skadegörare och sjukdomar ovan jord, och
  • 2) identifiera vilka som är de bästa blommande växterna för att stödja ett rikt liv i jorden utan att gynna växtskadliga organismer.

25 olika blommande växter kommer att sås in i separata rutor i ett fältförsök för att testa deras individuella effekt på nyttoinsekter, pollinatörer, skadeinsekter och ovanjordiska svampsjukdomar samt marklivet (nematoder och nedbrytning). Exakt vilka växtarter som kommer att undersökas bestäms i samråd med rådgivare. Utifrån dessa resultat kommer vi sedan att

  • 3) designa optimala blomsterblandningar för att maximera biologisk bekämpning av skadeinsekter och pollinering och utvärdera dessa i ekologisk jordgubbsodling.

Projektet startar 2021.

Fakta:

Ekologiska jordgubbar är starkt efterfrågade av konsumenter men endast omkring 2% av all jordgubbsodling i Sverige idag är ekologisk. För att kunna öka andelen ekologiska jordgubbar så behöver nya bättre ekologiska växtskyddsmetoder utvecklas, t.ex. baserade på biologisk bekämpning.


Kontaktinformation

Porträttfotografi av en kvinna.Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida