Parasitövervakning

Senast ändrad: 04 oktober 2023

I ekologiska fårbesättningar

Projektansvarig: Johan Höglund, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BFV), SLU.

Medarbetare: Katarina Gustafsson, Gård & Djurhälsan, Länghem.

Svensk ekologisk lammproduktion kännetecknas av höga krav på djurskydd och låg användning av läkemedel. Det är emellertid också känt att det är svårt att bedriva betesbaserad ekologisk lammproduktion utan att avmaska djuren. Erfarenheter från svenska gårdar visar att mag- och tarmparasiter kan orsaka allvarliga sjukdomar hos får som är svåra att kontrollera utan läkemedelsanvändning.Hur man effektivt ska övervaka och bekämpa parasiter i svensk ekologisk lammproduktion av idag är till stor del ett outforskat område. 

I projektet kommer vi att under de två inledande åren undersöka och utveckla en riskbaserad metod för övervakning av fårparasiter genom att samla in sekventiella data om infektionsdynamik i två ekologiska fårbesättningar. Projektresultaten kommer i slutändan att leda fram till en riktad avmaskningsstrategi där preparat mot parasiter används, men endast efter konstaterad parasitförekomst. Metoden kommer att utvärderas under det tredje året.

Det är vår förhoppning att all slentrianmässig användning av avmaskningsmedel kommer att upphöra men inte på bekostnad av minskad djurhälsa och djurvälfärd. Eftersom användningen av avmaskningsmedel föregås av diagnos är den accepterad enligt de riktlinjer som finns för ekologisk produktion i Sverige.

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan parasitologisk kompetens på SLU, rådgivare, avelsorganisationer och ekologiska lamm producenter. Projektet kommer att på så sätt att bidra till en ökad välfärd, produktivitet och lönsamhet i ekologisk lammproduktion.