Nyckeltal

Senast ändrad: 05 december 2023

Ett deltagardrivet projekt om metoder för dokumentation på ekologiska gårdar

Projektansvarig: Karin Svanäng, Centrum för uthålligt lantbruk, CUL, SLU.

Projektet ska med ett deltagardrivet arbetssätt utarbeta metoder för dokumentation på ekologiska gårdar. En pilotstudie har startat med en grupp lantbrukare, rådgivare och forskare som identifierar vilka områden som är intressanta att dokumentera på ekologiska växtodlingsgårdar i Mälardalen.

Gruppen arbetar med att ta reda på mätmetoder för energi- och fosforförsörjning, spårbarhet, indirekt resursanvändning, markbördighet, produktkvalitet, arbetstidsåtgång och ekonomisk bärkraft.


Kontaktinformation