Äpplen

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Skydd mot svampsjukdomar under lagring

Projektansvarig: Hilde Nybom, Institutionen för växtförädling, SLU.
Projektgrupp: Estera Dey, Kemicentrum, Lunds Universitet och Ibrahim Tahir, Institutionen för växtförädling, SLU.
Doktorand: Masoud Ahmadi Afzadi, Institutionen för växtförädling, SLU. Delvis associerad till projektet.

I ett samarbetsprojekt mellan SLU-Balsgård och Kemicentrum, Lunds universitet, kommer vi att framställa ett medel ur rågkli (yttersta skiktet av rågkornet, en hittills underutnyttjad biprodukt), och sedan undersöka om detta kan förstärka äpplenas motståndskraft mot svampsjukdomar under lagring. Den aktiva ingrediensen är en typ av fenol-lipider som kallas alkylresorcinoler (AR), och som ingår i en grupp av antioxidanter med påvisade positiva hälsoeffekter hos människa. AR från just rågkli har dessutom visat sig vara effektiva mot olika växtpatogena svampar.

I vårt projekt ska vi använda superkritisk koldioxidextraktion för att framställa en högkvalitativ AR-produkt ur olika typer av rågkli. Denna produkt ska testas på två äppelsorter med dokumenterat stor mottaglighet för lagersjukdomar under 2011 respektive 2012.

Nyskördad frukt inokuleras med sporer av vanliga lagersjukdomar som:

  • blåmögel Penicillium expansum,
  • gloeosporiumröta Colletotrichum gloeosporioides och
  • pezicularöta Pezicula malicorticis.

Därefter behandlas frukterna genom att cirka 10 ml ARS-innehållande vätska sprayas på skalet. Tre olika koncentrationer (sammanlagt 2 mg, 10 mg och 50 mg aktiv komponent per frukt) kommer att appliceras samt en kontroll med endast lösningsmedel och en kontroll utan någon applicerad vätska. Den behandlade frukten förvaras därefter i vanligt kyllager i 2–3 månader. Angrepp av svampsjukdomarna kvantifieras dels vid uttag från kylen och dels efter 5–10 dagars förvaring i rumstemperatur för att efterlikna de förhållanden som råder i affärsledet.

Om dessa försök faller väl ut, kommer vi sedan att söka medel för att utarbeta en metod för storskalig produktion samt applicering av AR-preparatet med vanlig fruktspruta i fält.


Läs om projektets fortsättning


 

Fakta:

Svampsjukdomar leder till betydande produktionsminskning i ekologisk äppleodling jämfört med konventionell eller IP-odling. Det ekonomiska bortfallet blir speciellt kännbart när redan skördad och lagrad frukt angrips och förstörs. Hittills har man därför tvingats att förkorta lagringstiden för ekologiskt odlad frukt vilket leder till lägre pris i producentledet samt otillräcklig tillgång för konsumenter som vill ha inhemsk, ekologiskt odlad frukt.