Försöksgårdar

Senast ändrad: 06 december 2023

Försöksgårdar och försöksstationer med ekologisk odling

Fältforsk, SLU

För att få bakgrundsinformation om förhållanden och förutsättningar för försöken sker en uppföljande dokumentation på försöksgårdar och försöksstationer med ekologisk odling.

Bland annat görs:

  • kontinuerliga registreringar av väderleksförhållanden liksom
  • analyser av jordarter,
  • botanisk sammansättning och
  • kvalitet på odlat material.

Kontaktinformation