Försöksgårdar

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Försöksgårdar och försöksstationer med ekologisk odling

Projektansvarig: Björn Andersson, Fältforsk, SLU

För att få bakgrundsinformation om förhållanden och förutsättningar för försöken sker en uppföljande dokumentation på försöksgårdar och försöksstationer med ekologisk odling.

Bland annat görs:

  • kontinuerliga registreringar av väderleksförhållanden liksom
  • analyser av jordarter,
  • botanisk sammansättning och
  • kvalitet på odlat material.

Kontaktinformation