Jordblandningar

Senast ändrad: 05 december 2023

Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor

Projektansvarig: Margareta Magnusson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Plantuppdragning för utplantering i fält är en viktig metod för att förbättra grödornas konkurrenskraft mot ogräs och för att utnyttja odlingssäsongen optimalt. Ökade kunskaper om hur en jord ska vara sammansatt för att ge de bästa småplantorna är mycket angeläget för utvecklingen av ekologisk grönsaksodling.

I dag finns inte heller kunskap om vilka halter av olika växtnäringsämnen i småplantorna som är optimala för den fortsatta utvecklingen i fält.

Syftet med projektet är att studera hur olika jordblandningar inverkar på

  • plantkvaliteten vid utplantering,
  • etablering i fält, samt på den
  • fortsatta utvecklingen fram till skörd.

Växtnäringsinnehållet följs upp med analyser av jord och plantor.    


Kontaktinformation