Klövtvätt

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Miljövänlig hypoklorsyra som alternativ till miljöbelastande kopparsulfat eller antibiotika.

Projektansvarig: Christer Bergsten, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU.

Syftet med försöket är att studera en alternativ metod med klövtvätt och ett alternativt desinfektionsmedel som inte belastar miljön eller ökar risken för resistens mot antibiotika för att förebygga och behandla digital dermatit och därmed de sekundära klövsjukdomarna och hälta.

Metoden går ut på att spraya klövarna med en hypoklorsyrelösning när djuren mjölkas i mjölkningsrobot. Hypoklorsyran framställs från vatten med tillsats av koksalt genom en elektrisk hydrolys under konstant pH 6,5. Lösningen är desinfekterande till den använts varefter den återgår till vatten och koksalt.

Bruksbesättningar (ca 5 ekologiska och konventionella) med minst 2 mjölkrobotar och med aktuella klövhälsoproblem utnyttjas för den inom varje gård experimentellt upplagda studien. Korna grupperas och en del behandlas med hypoklorsyran medan den andra gruppen utgör negativ kontroll.

  • Vid försöksstart klövverkas samtliga djur varvid klövsjukdomsstatus registreras för varje fot.
  • Klövhälsan följs därefter upp med 4 månaders intervall.

Resultatet beräknas i antal nya och avläkta fall under aktuell observationsperiod. Resultaten korrigeras för laktationsnummer, laktationsstadium, ras och besättning och jämförs mellan behandlade och obehandlade kor.

Fakta:

Digital dermatit (DD) är ett smittsamt klöveksem som sekundärt ger upphov till andra klövsjukdomar som klövröta, limax och vårtor samt hälta. Hälta är den vanligaste orsaken till försämrad djurhälsa, dålig hållbarhet och stora ekonomiska förluster. Klövsjukdomar och hälta ökar i takt med övergång till lösdrift då smittrycket ökar och klövarna blir mer utsatta för dålig hygien och trauma.

Primärt förebyggs dessa sjukdomar och hälta genom biosäkerhet, god stallhygien och god skötsel. Fotbad med 8% kopparsulfatlösning som idag rekommenderas har i svenska försök visats minska risken för DD tio gånger jämfört med vattenbad. Emellertid är koppar ett miljögift som omfattas av det europeiska biociddirektivet. Internationellt fotbadas infekterade djur till och med med antibiotika.