Botanisk diversitet

Senast ändrad: 05 december 2023

En väg till robusta odlingssystem - bladlöss i fokus

Projektansvarig: Velemir Ninkovic, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Projektgrupp:  Robert Glinwood och Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla en strategi för att skydda grödor genom att öka den funktionella mångfalden i grödan, för stabilare avkastning och bättre motståndskraft mot bladlöss med en mindre miljöpåverkan än konventionella kontrollmetoder. Våra tidigare resultat från laboratorie-och fältexperiment visar att kemiska interaktioner mellan växter kan minska växtens acceptans för bladlöss, och locka deras naturliga fiender.

I detta projekt kommer vi att undersöka möjligheterna att blanda vete och råg, för att minska förekomsten av bladlöss. Målet är att bidra till utvecklingen av ett robust växtodlingssystem baserat på ökad botanisk variation som bidrar till ett långsiktigt hållbart växtskydd och att minska behovet av akuta växtskyddsinsatser.

Vi avser att inom projekttiden kunna ge rekommendationer som kan användas av både ekologiska och konventionella odlare.