Slaktgrisar

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Djurvälfärd i ekologisk grisproduktion — förbättrad benhälsa genom byte av faderras?

Projektansvarig: Anna Wallenbeck, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.
Medarbetare: Maria Alarik, Hushållningssällskapet.
I samarbete med: Eva Heldmer, Svenska Djurhälsovården AB.

Målet med den här studien är att undersöka möjligheterna till att förbättra benhälsan hos grisar i ekologisk produktion genom byte av faderras till slaktgrisarna.

I ekologisk grisproduktion föder man i de allra flesta fall upp grisar av samma raser som i konventionell produktion. Dessa raser är framavlade för hög produktion i konventionell produktionsmiljö. Produktionsmiljön skiljer delvis mellan ekologisk och konventionell produktion, och belastningen på lederna är ofta högre för grisar i ekologisk produktion, vilket leder till allvarligare former av osteokondros.

Den vanligast förekommande faderrasen till slaktgrisar är Hampshire i Sverige och Duroc i Norge. Båda raserna är tillgängliga för producenter i båda länderna.  Det finns vetenskapliga och praktiska indikationer på att Durocgrisar har robustare ben, vilket skulle kunna leda till att de klarar av påfrestningarna i de ekologiska besättningarna bättre än Hampshiregrisar. För att undersöka detta ska vi i den här studien undersöka:

  • exteriör,
  • benställningar,
  • rörelser,
  • ledanmärkningar vid slakt och
  • produktion

hos 500 Hampshire- och 500 Durocavkommor som fötts upp i ekologiska besättningar.

Fakta:

Hälta och bensvaghet är ett uppmärksammat välfärdsproblem hos grisar i ekologisk produktion. Till viss del beror den höga andelen grisar med benproblem på infektion i lederna, ofta orsakad av rödsjukebakterier som finns i jorden som grisarna bökar i. På senare tid har det dock visat sig att en stor del av grisarna från ekologiska grisbesättningar med benproblem lider av osteokondros. Osteokondros är en delvis ärftlig störning av broskkvalitén i lederna. Förekomsten skiljer ibland sig mellan olika raser, och låg förekomst av osteokondros ingår i avelsmålet i Sverige och Norge.