Oljor och såpor

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Sprutteknikens betydelse vid användning av oljor och såpor mot skadegörare i frukt- och bärproduktion.

Projektansvarig: Sven Axel Svensson, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik, SLU

Projektets syfte är att, baserat på tillämpad forskning, undersöka, utveckla och föreslå sprutteknik, inställningar och komponenter som ökar och säkerställer effekten av oljor och såpor mot skadegörare i frukt- och bärodling.

Den fysikaliska bekämpningseffekt som olja och såpa ger bygger på att man verkligen träffar skadegöraren under dess känsligaste perioder. Inledningsvis kommer vi därför att definiera insekter med känsliga stadier och som är rimligt exponerade. I anslutning till detta bedöms även vilka nyttodjur som riskerar att påverkas av sprutvätskan.

I laborativa studier kommer vi att undersöka skillnader mellan olika oljor och såpor beträffande effekt och avdödningsmekanismer samt studera olika spruttekniska faktorer. En annan central frågeställning är mängden ytspänningsnedsättande medel som behöver tillsättas oljorna för att den erhållna emulsionen skall vara tillräckligt stabil i relation till den aktuella sprutans omröringseffekt.

Efter inledande studier kommer kontrollerade försök att utföras i verkliga bestånd av frukt, hallon och jordgubbar. Försöken kommer att ske i nära samarbete med rådgivarna. Det finns ett uttalat intresse för att göra studier på rönnbärsmal och päronbladloppa, hallonänger, hallongallmygga, bladlöss samt trips i jordgubbar. Nya tekniker kommer att undersökas med avseende på sprutvätskans avsättning och biologisk effekt.

De tekniska parametrarna som ingår:

  • vätskemängd,
  • duschkvalitet,
  • körhastighet,
  • grödöppnare (croptilter) och
  • karaktär på luftströmmar

Vid institutionen finns experimentsprutor med stora möjligheter till variation av munstycksuppsättning, lufthastigheter, etc.


Kontaktinformation