Rötrest

Senast ändrad: 05 december 2023

Växtföljd med trädgårds- och jordbruksgrödor där växtresterna återförs som rötrest

Projektansvarig: Gunnar Svensson, Institutionen för växtvetenskap, SLU
Doktorand: Anita Gunnarsson, Hortikultur, SLU

Idén med projektet är att i en femårig växtföljd klara kväveförsörjningen genom en gröngödslingsgröda samt återföring av växtrester från avsalugrödor och gröngödsling i form av rötrest. Växtföljden innehåller följande grödor:

  • gröngödsling
  • rödbetor/sockerbetor  
  • vårvete  
  • ärtor  
  • vårkorn med insådd

Fördelarna med systemet är att:

  • Växtnäringen sparas från en säsong till en annan och kan därför användas vid önskvärd tidpunkt nästa säsong.
  • Kvävefixeringen i gröngödslingen ökar sannolikt eftersom den avslagna växtmassan förs bort.
  • Rötresten är flytande och kan därför användas i växande gröda.
  • Som biprodukt produceras biogas.

Rödbetorna ligger i ett separat försök med olika behandling av förfrukten och ingående kvalitetsstudier. Till denna del av projektet finns en associerad doktorand.