Hampafrö

Senast ändrad: 05 december 2023

Proteinkvalitet och fettsyramönster i hampafrö (Finola, Fin 314)

Projektansvarig: Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Målet för detta projekt är att studera och bestämma proteinkvalitet och fettsyramönster hos ekologiskt producerade hampafrö (Finola, Fin 314). Våra djurs möjligheter att näringsförsörja sig på ökad andel närproducerat proteinfoder tex protein från hampa och hur de essentiella fettsyrorna i hampa på bästa sätt skall användas i ekologisk utfodring behöver ytterligare belysas. I ett första steg bör proteinkvalitet och fettsyramönster hos hampafrö bestämmas.

Växtmaterial (hampafrö) för fortsatt analys erhålls från pågående odlings projekt. Skörd sker ca 100 dagar efter sådd. I samband med skörd, uttas erforderlig provmängd för fortsatt analys. På parallellprover utföres kallpressning varefter olja och pressrest provtas för fortsatt separat analys. Ökad andel ekologiskt producerade hampafrö (protein och olja) i utfodringen leder till ökad användning av närproducerade fodermedel och en hälsosammare produkt (mjölk och kött). Det samlade resultatet bör bli en förbättrad protein/fett-försörjning i ekologisk animalieproduktion.