Nya användningsområden för ogrässkäraren

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Avslagning av åkertistel och baldersbrå i höstvete och frövallar

Projektansvarig: Anneli Lundkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.
Projektgrupp: Theo Verwijst, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU; Hugo Westlin, DataVäxt AB; Jonas Carlsson, JustCommonSense AB,

Inom ekologisk odling är behovet av effektivare ogräsregleringsmetoder stort. Användning av en genomtänkt växtföljd är central för att hålla ogräset på en rimlig nivå men ofta behöver också direkta regleringsmetoder användas, som till exempel avslagning, mot ogräsen.

I ett av SLU EkoForsk tidigare finansierat forskningsprojekt har vi fått lovande resultat från studier av en selektiv ogrässkärare (Combcut, http://www.justcommonsense.eu/) som klipper av åkertistel i växande vårsäd utan att skada grödan. Dessa resultat ger möjligheter för utveckling av nya tillämpningar för ogräsreglering i andra grödor. I höstvete och frövallar kan åkertistel och baldersbrå orsaka stora kvantitativa och kvalitativa skördeförluster. Genom en anpassning av tekniken skulle ogrässkäraren kunna användas även i dessa grödor för att minska ogrästrycket och öka skördarna.

Inom detta nya forskningsprojekt fortsätter vi utvecklingen av nya tillämpningar för den selektiva ogrässkäraren för att få en ökad förståelse för hur ogräsen påverkas av selektiv avslagning. Projektet syftar till att fördjupa kunskaperna om hur selektiv avslagning påverkar

  1. 1) ogräsens möjlighet att konkurrera med och föröka sig i en gröda,
  2. 2) den långsiktiga utvecklingen av ogräspopulationerna, samt
  3. 3) hur grödornas skördenivå kan ökas genom avslagning.

Mer konkreta mål är att fortsätta utvecklingen av ogrässkäraren och utvärdera dess effekt på ogräs i olika odlingssystem samt studera hur selektiv avslagning påverkar ogräsens generativa förmåga och grödans skörd och kvalitet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), Uppsala.

Läs om projektets första del