Åkermolke

Senast ändrad: 03 oktober 2023

Ogräsreglering i ekologisk odling – en studie av åkermolke

Projektansvarig: Anneli Lundkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

 Många studier har gjorts kring kvickrot och åkertistel och vi vet tämligen väl hur dessa ogräs­arter fungerar samt hur man kontrollerar dem på effektivaste sätt. När det gäller åkermolke har det dock gjorts betydligt färre studier. Det man vet är att åkermolke är som känsligast för störning vid 5-7 bladsstadiet samt att den går in i en fysiologisk vila på sensommaren/hösten. Detta gör det svårt att reglera den med mekanisk jordbearbetning på hösten. Vi saknar däremot kunskap om samspelseffekter dvs. hur åkermolke reagerar på bl.a. konkurrens från olika grödor/grödblandningar i kombination med varierande jordbearbetnings- och avslagnings­strategier.
 
I detta projekt kommer vi därför att undersöka hur tillväxt och utveckling hos åkermolke påverkas av konkurrens från olika grödor i kombination med varierande strategier för mekanisk jordbearbetning och avslagning. Målet är att kunna utveckla effektiva metoder för reglering av åkermolke i ekologisk odling inom de regioner där denna ogräsart idag utgör ett stort problem.

Projektet finansieras också av Formas.

Fakta:

Reglering av perenna ogräs som åkermolke (Sonchus arvensis L.), åkertistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) och i viss mån kvickrot (Elymus repens (L.) Gould) är en av de större utmaningarna inom ekologisk odling. Speciellt i norra Sverige har åkermolke blivit ett av de allra besvär­ligaste ogräsen på gårdar med ekologisk inriktning, vilket dels påverkar avkastningen i växt­följden som helhet dels foderkvaliteten i hö och ensilage.