Äpplen

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Applicering av AR för skydd mot lagringssjukdomar

Projektansvarig: Hilde Nybom, Institutionen för växtförädling, SLU.

Lagringssjukdomar orsakade av olika svampar kan leda till betydande ekonomiskt bortfall inom yrkesodling av äpple. Detta blir speciellt kännbart inom ekologisk odling där godkända och effektiva växtskyddsmedel saknas. I ett EkoForskprojekt 2011–2012 framställde och testade vi (SLU-Balsgård och Kemicentrum, Lunds universitet) ett medel ur rågkli. Den aktiva ingrediensen är en typ av fenol-lipider som kallas alkylresorcinoler (AR).

Nyskördad frukt, som först hade inokulerats med sporer av vanliga lagersjukdomar som blåmögel, gloeosporiumröta och pezicularöta, sprayades därefter med olika AR-lösningar. De bästa av dessa lösningarna resulterade i signifikant mindre symptom när frukten utvärderades efter några veckors kyllagring. I ett litet fältförsök 2013 sprutades dessutom AR-lösningar på Aroma-träd tre veckor innan skörd, vilket ledde till signifikant färre svampangripna frukter både vid skörd (bägarröta) och efter lagring (speciellt pezicularöta – den allvarligaste lagringssjukdomen).

I det nya projektet ska ett blockförsök med 10–15 år gamla Aromaträd behandlas under 2014 med vår bästa AR-lösning, AR1:

  1. vid full blomning,
  2. fyra veckor innan skörd,
  3. i blomning och fyra veckor innan skörd, och
  4. fyra veckor innan skörd samt vid skörd.

Kontrollträd utan besprutning respektive med besprutning av alla ingredienser utom AR kommer också att finnas. Under 2015 kommer ytterligare en äpplesort att användas. Dessutom kommer några nyskördade frukter från varje försöksled att användas för olika kombinationer av inokulering med sporer av två svampar och efterskörd-behandling med AR. Om dessa försök faller väl ut, kommer vi sedan att söka medel för att utarbeta en metod för storskalig produktion och applicering av ett AR-baserat preparat med vanlig fruktspruta.


Läs om projektets första del