Svenska ekologiska linser

Senast ändrad: 03 oktober 2023

Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara

Projektledare: Georg Carlsson, Biosystem och teknologi, Alnarp, SLU.

Samarbetspartner: Per Modig, HIR Skåne, Skepparslöv.

Detta projekt ska utforska möjligheter att öka den svenska ekologiska produktionen av linser. Linser uppskattas av många konsumenter som nyttiga, goda och lätta att tillaga, men huvudparten av de linser som konsumeras i Sverige idag är importerade.

Linser har ungefär samma odlingskrav som ärter, vilket innebär att linser potentiellt skulle kunna odlas på relativt stora arealer i Sverige. Men på grund av deras låga stjälkstyrka och svaga konkurrensförmåga blir linserna lätt övervuxna av ogräs – speciellt i ekologisk produktion – och skörden försvåras ofta på grund av liggsäd.

Genom at samodla linser med spannmål, t.ex. havre, uppnås effektivare konkurrens mot ogräs samtidigt som linserna får stöd så att problem med liggsäd undviks. Med syfte att förbättra odlingssäkerheten hos linser i ekologisk produktion kommer fältförsök genomföras vid SLU Alnarp och Hushållningssällskapet Skåne för att testa hur samodling med olika stödjegrödor (t.ex. spannmål, andra baljväxter eller andra grödor) i kombination med olika metoder för mekanisk ogräsbekämpning påverkar ogräsförekomst och linsernas avkastning. Utvalda samodlingskombinationer och ogräsbekämpningsmetoder kommer även att utvärderas i demonstrationsförsök hos odlare.

Projektet kommer att generera kunskap för ökad svensk produktion av ekologiska linser, vilket i sin tur ger nya möjligheter för ekologiska lantbrukare att inkludera en efterfrågad baljväxt i sina växtföljder.