Kompakt fullfoder

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Ökar det djurvälfärden i ekologiska besättningar med mjölkkor?

Projektansvarig: Mikaela Lindberg, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala.

Projektdeltagare: Cecilia Kronqvist, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala.

Fullfoderblandningar till mjölkkor innebär att alla fodermedel, både ensilage och kraftfoder utfodras i en blandning på foderbordet. Fullfoder kan vara fördelaktigt i ekologiska mjölkkobesättningar då det underlättar utnyttjandet av gårdsodlade proteinfoder som ofta är stärkelserika och därför kan förorsaka störningar i våmmiljön när de utfodras separat.

När man utfodrar fullfoderblandningar på gruppnivå finns det dock en risk att de högrankade korna äter mer av de mer smakliga kraftfoderkomponenterna i blandningen än vad som avsetts och därmed lämnar en foderblandning med högre andel ensilage och med lägre näringsinnehåll till de lågrankade korna. Detta gör att olika kor får olika foderblandningar och en annan foderstat än planerat. Detta kan också förorsaka konflikter mellan korna när nytt foder läggs ut på foderbordet.

Ett alternativt sätt att blanda fullfoder är att tillsätta vatten och mixa till en mer homogen blandning som är svårsorterad för korna, en s.k. kompakt fullfoderblandning. Ökad mixning kan dock orsaka minskad partikelstorlek i blandningen vilket kan leda till minskad idissling och sänkt pH i våmmen. En positiv effekt skulle kunna vara att kornas ättid minskar med en mer homogen foderblandning vilket gör att de får mer tid över för att vila och idissla vilket är positivt då tid ofta är begränsande för högavkastande kor i lösdriftssystem.

Den här studien syftar till att undersöka hur en kompakt fullfoderblandning påverkar

  • fodersortering
  • våmmiljö
  • foderintag
  • smältbarhet
  • mjölkavkastning
  • idissling och
  • sociala interaktioner mellan korna.

Försöket består av två olika ”change-over” experiment, med både individuell fodertilldelning och i grupp.