Tomat

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Balanserad gödsling

Projektansvarig: Birgitta Båth, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

I samarbete med en odlar- och rådgivargrupp har jag genomfört försök med målet att få en balanserad tillförsel av växtnäring i ekologisk tomatodling. Analyser från odlingarna visar att nivån av fosfor i växten är låg trots god tillgång i jorden. Brist på fosfor kan, i sin tur, ge upphov till brist på kväve. Vi har undersökt om citronsyra i bevattningsvattnet (pH 3.6) ökar upptaget av fosfor och hur pH i jorden påverkas vid tillförsel av gödsel- och jordförbättringsmedel. Tillsats av citronsyra med bevattningsvattnet ökade avkastningen liksom upptaget av P från de tre odlingsjordarna (A, B och C) som studerades (figur 1a). I figur 1b visas hur pH påverkades vid tillförsel av fyra olika gödsel- och jordförbättringsmedel

 

Resultaten från försöken är lovande och jag och gruppen går nu vidare. Våra frågeställningar är:

  • Kan ökad avkastning och näringsupptag vid tillförsel av citronsyra i bevattningsvattnet kan uppnås även vid ett högre pH än 3.6
  • Kan gödslingen vid tillförsel av citronsyra minskas med bibehållen skörd.
  • Hur påverkas jordens pH  vid tillförsel av gödsel- och jordförbättringsmedel och hur inverkar växten på pH effekten.

Kontaktinformation