Proteinfoder

Senast ändrad: 05 december 2023

Närproducerade proteinfodermedel och vitaminförsörjning till mjölkkor

Projektansvariga: Birgitta Johansson och Elisabet Nadeau, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Samarbete: Fil Dr. Søren Krogh Jensen, DJF, Forskningscenter Foulum, Danmark; Docent Karin Persson Waller, Avdelningen för idisslar- och svinsjukdomar, SVA

Nya EU-regler skärper kraven på ekologisk mjölkproduktion. I dag får foderstaten innehålla 5 % konventionellt foder, men år 2008 måste djuren utfodras med 100 % ekologiskt foder. Fastän förbudet, enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999, mot att använda syntetiska vitaminer till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU upphör vid årsskiftet 2005/06 är studier om vitaminförsörjning till idisslare starkt motiverade för att utveckla nationell kompetens inom området.  

Studien kommer att genomföras på Tingvall, en ekologisk försöks- och demonstrationsgård som tillhör Hushållningssällskapet Väst. Försöket startar sommaren 2005 och ska pågå under två hela laktationer. Foderstaten är 100 % ekologisk och innehåller kallpressad rapskaka. Som övrigt proteinfodermedel kommer utfodring av ärtor att jämföras med åkerböna (år 1) respektive lupin (år 2). Dessutom jämförs effekter av att ge korna ett tillskott framställt ur naturliga vitaminkällor, med att inte ge något tillskott av vare sig naturliga eller syntetiska vitaminer.

Syfte och målsättning:

  •  Att visa på hur olika närproducerade proteinfodermedel kan kombineras i en 100 % ekologisk foderstat för att optimera för täckning av kons protein- och vitaminbehov, utan att få störningar i mjölkproduktionen och negativa effekter på kornas hälsa. 
  • Att undersöka om statusen av vitaminerna A, D och E är tillfredsställande hos mjölkkor, som utfodras med 100 % ekologiskt foder utan tillsats av syntetiska vitaminer, men med ett naturligt vitaminpreparat framställt ur naturliga vitaminkällor. 
  • Att studera hur mjölkavkastning, mjölkens sammansättning, mjölkkvalité och djurhälsa påverkas av en utfodring med 100 % ekologiskt foder där ett naturligt vitaminpreparat är tillsatt jämfört med kor som utfodras utan tillsats av vitaminer.

Kontaktinformation