Ekologisk mjölkproduktion

Senast ändrad: 09 januari 2024

Förbättrad proteinförsörjning för en bättre miljö och ökad lönsamhet

Projektansvarig: Pekka Huhtanen, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV), SLU.
Medarbetare: Mårten Hetta, NJV, SLU
Doktorand: Helena Gidlund, NJV, SLU.

Ekologisk mjölkproduktion i Sverige har en god växtnäringsbalans på gårdsnivå, framför allt om man enskilt studerar växtodlingen. Mjölkproduktionen i sig, är i motsats till växtodlingen en komponent inom gården som har relativt låg kväveffektivitet, då endast en liten del av kvävet i fodret återfinns i mjölken. På många gårdar är dessutom kväveeffektiviteten onödigt låg och kostnaderna för proteinfoder relativt höga på grund av en generell överskattning av den marginella responsen av tillskott av protein i utfodringen.

Modern forskning har nyligen visat att tillförseln av energi till våmmen har större betydelse för produktionen av mjölkprotein, i relation till koncentrationen och kvalitén på foderproteinet, resultat som inte är utvärderade i produktionsförsök med ekologiska foderstater.

Projektet består av tre produktionsförsök (2011-2013) som tillsammans bildar ett brett underlag för att utvärdera olika utfodringsstrategier för att uppnå en optimerad proteinförsörjning i ekologisk mjölkproduktion. Studierna omfattar analys av respons på ökad proteintillförsel, jämförelser av olika proteinfodermedel och effekter av ökad energihalt i vallfodret för ökat proteinutnyttjande. En doktorand är knuten till projektet.


Kontaktinformation