Smågrisproduktion

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Utveckling av hållningssystem där den digivande suggans naturliga beteende möjliggör omgångsuppfödning

Projektansvarig: Ylva Sjunnesson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

Projektgrupp: Ann-Sofi Bergqvist och Ola Thomsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU. Lena Eliasson-Selling, Svenska Djurhälsovården.

Suggans förmåga att synkronisera brunst när hennes smågrisar avvants är en viktig faktor för att bedriva omgångsuppfödning. Denna förmåga att synkronisera brunst har ännu inte utnyttjats till fullo i dagens ekologiska grisproduktion. Målet med projektet är undersöka ifall det är möjligt att genom naturliga metoder synkronisera brunsten hos ekologiskt hållna suggor under grupphållning.

 I svensk ekologisk grisproduktion är det vanligt att suggorna hålls i grupp under digivningsperioden. Skälet till detta är att enligt KRAVs regelverk måste suggan och hennes smågrisar ha tillgång till utevistelse senast 14 dagar efter grisning. Enklast har detta tillgodosätts genom att föra samman suggor och smågrisar i en gruppbox ifrån vilken de har möjlighet att gå ut.

Studier har dock visat att suggor som hålls i grupp under digivningen har en benägenhet att visa brunst och ha ägglossning under digivningsperioden. Detta omöjliggör upprätthållandet av ett system baserat på uppfödning i omgångar eftersom den brunstsynkronisering som naturligt inträffar efter avvänjning av smågrisarna uteblir. En av konsekvenserna av detta är att gårdens smittskydd äventyras eftersom det sker en ökad blandning av grisar av olika åldrar.

Det är sedan länge känt att galtar utsöndrar signaler som kan framkalla brunst hos suggor. En studie som gjorts i Danmark visade att under restriktiva och kontrollerade former kan en galt framkalla brunst hos digivande suggor.

Hypotesen för detta projekt är att en introduktion av en galt hos digivande suggor kan framkalla brunst hos mottagliga suggor. Om brunst kan framkallas vid rätt tidpunkt under digivningen är det förhoppningsvis möjligt att få till en brunstsynkronisering efter avvänjning, vilket skulle göra det enklare att upprätthålla omgångsuppfödning och därmed både god ekonomi, gott smittskydd och högre djurvälfärd.

Projektet är ett samarbete mellan SLU och Svenska Djurhälsovården (SvDHv) och är tänkt att skapa väldokumenterade rekommendationer som kan ligga till grund för en mer produktionssäker ekologisk grisuppfödning där grisens naturliga reproduktionsbiologi utnyttjas till fullo utan att djurskyddet försämras. 


Kontaktinformation

Ylva Sjunnesson
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672174
E-post: ylva.sjunnesson@slu.se