Potatis

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Knöltillväxt och skördeutveckling hos olika sorter i ekologisk odling

Projektansvariga: Jannie Lundin Hagman, Institutionen för växtproduktionsekologi och Björn Andersson, Institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU

Potatis angrips lätt av potatisbladmögel, särskilt vid ekologisk odling eftersom möjligheterna att bekämpa sjukdomen är sämre. Då potatisen angrips av bladmögel måste den blastdödas för att förhindra smittspridning till knölar, mark och omgivning. I och med att potatisen har blastdödats kan det inte längre ske någon ytterligare inlagring och knöltillväxten avbryts. Det har naturligtvis stor betydelse när angreppet sker. Är det tidigt på säsongen kan skördeförlusten bli mycket stor.

Målet med projektet är att ta fram tillväxtkurvor för olika potatissorter, dels i en frisk gröda och dels i en potatisgröda som angripits av bladmögel. Avsikten är att med hjälp av dessa kurvor beräkna effekten av olika grader av bladmögelangrepp och beräkna knölskördens storlek vid olika tidpunkter under växtsäsongen. Detta ska göras genom att ta kontinuerliga skördar under växtsäsongen. Försöket är ett skördetidsförsök och första skörd tas då den största knölen är cirka 30 mm och fortsätter minst en gång i veckan, i sammanlagt 12 skördetillfällen.

I försöket ingår tre olika potatissorter med olika mottaglighet för bladmögel – Fresco, Matilda och Escort. De olika sorterna har olika utvecklingshastighet och avkastningskapacitet. Fresco är en tidig sort som är mycket känslig för bladmögel. Angreppen utvecklas snabbt, men eftersom Fresco är en tidig sort hinner knölutvecklingen relativt långt innan tillväxten avbryts. Sorten Matilda är något mer motståndskraftig mot bladmögel än Fresco. Escort är en sort med god motståndskraft mot bladmögel och klarar sig ofta utan angrepp fram till skörd.

För att kunna utvärdera knölutveckling i en frisk gröda fram till mognad ingår ett led med kemisk bekämpning av bladmögel i försöket.