Höstraps

Senast ändrad: 05 december 2023

Höstraps i en bädd av vitklöver för ökad tillgång på kväve, minskad ogräsförekomst, minskad effekt av skadeinsekter och ökad lönsamhet

Projektansvariga: Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU och Desirée Börjesdotter, SW SEED.

Vi vill undersöka om det finns möjlighet att öka produktionen av ekologiskt odlad raps genom att utnyttja en hittills relativt oprövad odlingsteknik där höstraps sås i en bädd av vitklöver. Vitklövern ska bidra med kväve, minska ogräsförekomsten, minska effekten av skadeinsekter och öka lönsamheten genom att minska behovet av separata gröngödslingsgrödor i växtföljden.

Målet är att bidra med kunskap för utvecklingen av ett odlingssystem för ekologisk odling där det är möjligt att framgångsrikt odla höstraps och där behovet av separata gröngödslingsgrödor är mindre än i nuvarande ekologiska odlingssystem. 

  • Vi testar om raps som odlas efter en vitklöverdominerad vall avkastar mer och tar upp mer kväve då en del av vallen får leva kvar som bottengröda genom att mer kväve kan tas upp på våren.
  • Vi testar också effekten av olika etableringstekniker för rapsen och effekten av att minska vallgrödornas och ogräsens biomassa mekaniskt på rapsens och en efterföljande höstvetegrödas tillväxt och kväveupptag.

I projektet används även bildanalys.