Avhandlingar och studentarbeten

Senast ändrad: 13 februari 2021

Helt eller delvis finansierat genom SLU Ekoforsk

Avhandlingar - från SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Växtodling och trädgård 

Djurhållning

Examensarbeten/studentarbeten - från Epsilon

Utvärdering av forskning


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se