Avhandlingar och studentarbeten

Senast ändrad: 16 september 2022

Helt eller delvis finansierat genom SLU Ekoforsk

Avhandlingar - från SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Växtodling och trädgård

Djurhållning

Examensarbeten/studentarbeten – från Epsilon

Växtodling och trädgård

Djurhållning

Utvärdering av forskning


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44