Avhandlingar och studentarbeten

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Helt eller delvis finansierat genom SLU Ekoforsk

Avhandlingar - från SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Växtodling och trädgård

Djurhållning

Examensarbeten/studentarbeten – från Epsilon

Växtodling och trädgård

Djurhållning

Utvärdering av forskning


Kontaktinformation