Projektlista 2020 - 2022

Senast ändrad: 17 mars 2023
Ärt, en gröda som kan drabbas hårt av rotsjukdomar. Kan risken för sjukdomsangrepp förebyggas genom anpassade sortval och samodling?

Några av projekten är samfinansierade

Fakta:

Utlysning av forskningsanslag via SLU Ekoforsk sker vart tredje år. Syftet är att genom fältforskning förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av ekologisk växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. 


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44