Utlysning 2016

Senast ändrad: 05 december 2023

Utlysning om forskningsanslag sker vart tredje år. År 2016 öppnades utlysning i februari och stängdes i april. Beslut om vilka projekt som beviljades anslag fattades 25 november. Det blev tolv nya projekt som startade under 2017.

Ansökan om projektanslag sker i två steg. Till steg 1 skickar man in en intresseanmälan på två A4-sidor. Beredningsgruppen väljer ut de ansökningar med hög relevans för ekologisk produktion som får gå vidare till steg 2 med en fullständig ansökan om max fem A4-sidor. I årets utlysning kom det in 51 intresseanmälningar och 24 av dem gick vidare till steg 2. Av dem beviljades 12 forskningsmedel.

Beviljade projekt 2017-2019

Utlysningstext

Beredningsgruppens sammansättning


Kontaktinformation