Göran Gennvi - Naturakademin Learning Lab AB

Senast ändrad: 04 maj 2022

"Så här borde man må när man fattar viktiga beslut!" Orden kom från en känd företagsledare under en fjällvandring med den tonårige Göran Gennvi som färdledare. Göran beslöt sig då för att med naturens hjälp bidra till att världens ledare fattar bättre beslut – något som har format hans yrkesliv.

Vägledning för känsla av sammanhang

Så här borde man må när man fattar viktiga beslut!

Orden kom från en känd företagsledare under en fjällvandring med den tonårige Göran Gennvi som färdledare. Göran beslöt sig då för att med naturens hjälp bidra till att världens ledare fattar bättre beslut – något som har format hans yrkesliv. Genom företaget Naturakademin Learning Lab AB ordnar Göran möten mellan människor och natur. Nyss var han ute i skärgården med koncernledningen för ett av Europas största reseföretag. De fick varsitt tält och varsin ö, där de tillbringade 24 timmar med att hitta till sig själva, sin inneboende kunskap och intuition genom att vara i naturen .

– Sensorerna för att uppleva världen är otränade bland många av oss, särskilt människor som använder sitt intellekt mycket är ofta omedvetna om de sinnesintryck de får, säger Göran. Deras hjärnor är proppfulla med tankar och inre dialoger. Vägledningen består därför av att öppna deltagarnas sinnen.  Att återknyta deltagaren till den ursprungliga känslan av sammanhang genom att steg för steg, med sinne efter sinne fokusera på det som sker runt och inom individen. En viktig del av vägledningen är att be deltagarna sätta ord på upplevelsen, att dela med sig av den. Det ger legitimitet åt processen, deltagarnas känslor och upplevelser bekräftas av de andra.

Ett reseföretag har naturligtvis anledning att fundera över sin verksamhet i en tid där vårt resande har blivit ett hot mot världens klimat. För många verksamheter innebär dagens föränderliga samhälle stora utmaningar, menar Göran. I en tid av snabba förändringar hamnar företagsledningar ofta i okänd terräng där de som brukar ha lösningarna nu är svarslösa. Klimatfrågan är ett bra exempel där det finns många uppfattningar och orsakssambanden är komplexa och svåra att följa och förutse.

Naturen är då en bra arena för att vidga perspektiven och söka svar tillsammans. Många möten om hållbarhet misslyckas för att tillit mellan människor saknas, man kommer aldrig till det stadium där verklig dialog och gemensamt skapande blir möjligt. I naturen får människor snabbt kontakt med sina innersta värderingar, med vad de egentligen vill och tror på. Naturen gör en stor del av jobbet och skapar ett klimat av tillit mellan människor. Att kunna förmedla kunskap är nödvändigt för att både skapa och stilla nyfikenhet.

– Det är viktigt att göra naturen sexig för människor som inte har någon relation till den, säger Göran och förtydligar: att väcka en fascination och förundran över de ekologiska relationerna och sammanhangen. Men kunskapen får inte bli ett filter för den djupare existentiella upplevelsen av naturen. Det kan vara fallet, menar Göran, både på det individuella och på det samhälleliga planet. Vetenskapen kan bli en barriär mellan samhället och naturen om vi inte ser upp, något som hindrar oss från att se oss själva som en del av en större helhet.

Naturen finns överallt och vi kan alla använda den som ett redskap för att hitta tillbaka till oss själva. Göran vill motivera människor att hitta sin egen plats i naturen som de ständigt kan återkomma till i sin vardag. En plats lätt att nå som man kan besöka vid olika tider på dygnet och under olika årstider för att fördjupa relationen med naturen och lära sig läsa Naturens bok med alla sina sinnen.

Läs mer om Naturakademin Learning Lab.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv