Gunilla Nilsson Edler

Senast ändrad: 26 april 2024
Gunilla Nilsson Edler

Gott värdskap, ärlighet och nyfikenhet att lära sig mer – det menar Gunilla, med sin långa erfarenhet, är betydelsefulla egenskaper för en naturvägledare. När hon spanar framåt ser hon att naturvägledare kommer att bli alltmer viktiga i att underlätta för naturovana personer att skapa relation till naturen och att naturvägledare i större utsträckning kommer att bidra till kommunikationen om de viktiga miljöfrågorna.

Gunillas långa guidekarriär började i Abisko på 1970-talet, där hon under flera år drev en butik på turiststationen. Eftersom hon kan tyska blev hon ombedd att gå på utflykt med tyska turister till olika sevärdheter i området. Turisterna återkom och efterhand blev Gunilla en riktigt bra guide. Nästa stora steg var när hon deltog som turist under i en gruppresa i Afrika. Reseledaren blev skadad och det blev osäkert hur gruppresan skulle kunna fortsätta. Gunilla tog då över rodret. Det blev så lyckat att hon blev erbjuden jobb hos resebyrån. Ett jobb där hon stannade i tre år och som tog henne runt både i Afrika och i Asien. Åter hemma i Jämtland fortsatte hon med turistspåret, gick en guidekurs och höll uppskattade guidningar i Östersund och runt om i Jämtland.

På 1980-talet betydde turism i regionen guidningar per buss. Gunilla tyckte att något saknades och skapade 1985 stadsvandringar som ett komplement, något fortfarande håller på med! Bland annat håller hon återkommande guidningar om Östersunds historia ur ett kvinnoperspektiv.

Gunilla har en mångfald av intressen. Så många att hon tycker att tiden inte riktigt räcker till för att odla dem alla. Men hennes nyfikenhet på att lära sig mer har inneburit att hon har kunskap inom många olika områden. Hon har förkovrat sig på universitet och högskola och skaffat sig både en bred kunskapsbas för guidningar och ett brett nätverk med andra kunniga personer att bolla med.

På länsmuseet Jamtli finns en levande utomhusdel på somrarna – Historieland. De olika historiska miljöerna levandegörs med statister som går in i sina roller från 1785, 1895, 1942, 1956 och 1975. Gunilla är djupt involverad i Historieland både genom att själv spela upp många olika roller, men inte minst genom att ha varit den som tagit fram ett stort antal av koncepten för miljöerna. Som för övrigt förnyas varje år. Hon har även guidat mycket i både fasta och tillfälliga inomhusutställningar av alla de slag. En vanlig kombination har varit guidning och rollspel. Totalt har det blivit mer än tusen uppdrag på Jamtli för Gunilla.

Vi bad Gunilla dela med sig av några av sina lärdomar från sin långa karriär som guide:

  • Fabricera inte ett svar. Var öppen och ärlig med vad du kan. Om du inte kan ett svar resonera istället. ”Vad tror du?” eller ”Jag vet inte men kan jag återkomma med svar…?”
  • Sträva efter en bred kunskapsbas. Man behöver som guide bredden i kunskapen och det finns få genvägar till att nå den. Läs och lär.
  • Visa vem du är. Som guide behöver man bjuda på sig själv och bygga relationer med deltagarna. Försök se alla i gruppen.
  • Var beredd på att gå in i olika roller som guide. Ibland behöver man plåstra om en deltagare och ibland trösta någon som börjat gråta av guidningen då gamla minnen kommit fram. Man behöver lära sig de olika rollerna.
  • Sträva efter en positiv känsla i gruppen. Stämningen som skapas i gruppen är en viktig del av det som deltagarna kommer ihåg efteråt. Försök skapa en välkomnande känsla och visa att deltagarna är speciella och att du som guide ser fram emot tiden med dem.
  • Gruppanpassning. Ta reda på så mycket du kan om gruppen, till exempel genom att prata med gruppens ledare. I vilket tillstånd väntas de komma till dig? Kissnödiga? De behöver vara fysiskt och mentalt redo för guidningen. Oavsett i vilket skick de kommer eller om de är sena så är det viktigt att man inledningsvis visar att de ska bli roligt att få ta hand om dem. Inte på ett inställsamt, utan ärligt sätt.

På frågan om vilka tips för framtiden hon vill ge de naturvägledare så lyfter hon följande.

  • Underlätta naturkontakten för de som är ovana i den svenska naturen. Det gäller både de som är inflyttade till Sverige och de som är uppvuxna här. Det kommer nog bli alltfler naturovana framöver. Agera medupptäckare för dem och underlätta deras lärande om naturen. Tänk då på att du som naturvägledare är representant för Sverige och den svenska naturen.

  • Axla rollen att kommunicera om de viktiga natur- och miljöfrågorna. Naturvägledarnas roll blir därmed ännu mer betydelsefull. Det kommer behövas många naturvägledare i framtiden!

 

Ta gärna del av en längre intervju med Gunilla i CNV:s skrift Tio tänker om naturvägledning  


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv