Möt andra naturvägledare på Facebook och LinkedIn

Senast ändrad: 08 februari 2024

Facebook-gruppen "Naturvägledare i Sverige" är till för naturvägledare som vill vill diskutera med andra naturvägledare.

Även LinkedIn-gruppen "Naturvägledare i Sverige" är till för att du ska kunna diskutera aktuella frågor med andra naturvägledare. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv