En strapats bland höga berg och djupa fjordar på CIG-kurs i Norge

Senast ändrad: 29 januari 2024
Aurlandsfjord

Per Bengtson rapporterar från en utbildningsvecka i fjordlandskapet som bjöd på iskalla bad och många utvecklande erfarenheter.

Äntligen fick jag möjlighet att gå femdagarskursen Certified Interpretive Guide, en krävande och givande utbildning, hade jag fått höra. Efter en lång resa genom landskapet som blev mer och mer dramatiskt ju längre västerut jag kom, var jag äntligen framme i världsarvet Nærøjfjorden, längst inne i Sognefjord.

Kursledare var den vänlige engelsmannen Sandy Colvine, en erfaren facilitator ansluten till Interpret Europe. I Norges fjordlandskap är man beroende av internationell turism och det var därför naturligt att kursen hölls på engelska. Vilket var tur för mig som enda svensk bland tio norska guider som också gick kursen, eftersom vestlandsdialekterna inte alltid var enkla att förstå. Blandningen av deltagare i kursen var värdefull. Några var nyutbildade inom naturförvaltning, andra hade mångårig erfarenhet av att arbeta med geologi, kulturbyggnader eller att skapa kommunikation för turister. Det alla hade gemensamt var en vilja att utvecklas inom interpretation – konsten att kommunicera och skapa upplevelser på mottagarens villkor.

Learning by doing

Kursen var uppbyggd av övningar att testa och förstå olika tekniker för interpretation – ”learning by doing”. Gruppen skapade en trygg miljö där vi kunde testa och även misslyckas. Några gånger hamnade jag rejält utanför min egen ”comfort zone”, som när jag helt missbedömde hur jag kunde kommunicera med min testgrupp, som just då inte hörde ett ord av vad jag sade. Många goda lärdomar blev det under veckan och nya vänner i det vackra fjordlandskapet.

Det fanns inte så mycket tid till annat, men en kväll kunde jag följa med kurskamraten  Merete, en erfaren fjällguide från Geiranger som inte bara visade hur man kör på norska serpentinvägar, utan också tillryggalägger femhundra höjdmeter till fots upp på berget i tät dimma. Ett mäktigt landskap, trots att utsikten var obefintlig. Den som var djärv kunde också passa på att bada i fjorden. På tisdagar och fredagar kl 07:15 samlades ett tjugotal bybor för ett gemensamt morgondopp i det salta 13-gradiga fjordvattnet.

Platsens magi

Sammantaget blev veckan en ögonöppnare för mig som gav mig en ny verktygslåda för interpretation och en trygghet att skapa upplevelser för utmanande målgrupper. Jag hoppas att många fler kan göra resan som det innebär att gå CIG-kursen, där det inte främst handlar om lära sig att förmedla kunskap, utan snarare väcka känsla och nyfikenhet för naturen och kulturlandskapet, den magi kan uppstå i mötet med en plats. 

Mer information om Certified Interpretive Guide 

Läs vidare om guidekursen Certified Interpretive Guide.

Läs mer om CIG-utbildningar på Interpret Europes hemsida

Kursen i Norge organiserades av Kristian Bjørnstad på Norske Parker www.norskeparker.no

Om du har frågor om CIG-utbildning, kontakta oss gärna på cnv@slu.se


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv