Hopajola

Senast ändrad: 08 februari 2024
Aktivitet med Hopajola

Hopajola fick 2021 ett av två hedersomnämnanden i utmärkelsen Årets naturvägledning.

Hopajola är en naturvårdsorganisation för Örebro län, som funnits sedan 1994. Den drivs av Naturskyddsföreningen, Region Örebro län och länets kommuner genom en styrelse och en verksamhetsledare, och samlar in pengar till vård och skydd av värdefull natur. Här är en del av vad Hopajola har åstadkommit inom naturvägledning:

  • Sammanställer ett guideprogram två gånger per år, där aktiviteter från föreningsliv, offentliga aktörer och turistföretag i länet samlas.
  • Anordnar månadens reservatsguidning tillsammans med Länsstyrelsen och föreningslivet.
  • Erbjuder tillsammans med Region Örebro län, handikapporganisationer och andra aktörer tillgänglighetsanpassade guidningar.
  • Har sedan fyra år anordnat heldagar i Kilsbergen för 20 klasser per år.
  • Har bidragit till cirka 250 projekt, till exempel fågeltorn, informationstavlor, rastplatser, naturstigar, evenemang, utrustning, böcker.
  • Samordnar drygt 100 naturguider, ordnar guideutbildningar och nätverksträffar.
  • Skräddarsyr guidningar efter önskemål och de kan hållas på sju språk.
  • Har skapat Uteteket.se, som är ett digitalt naturvårdsbibliotek för utlåning av ”uteprylar”.
  • Publicerar filmer på sociala medier om till exempel naturreservat, och guidningar.  

Juryns motivering till hedersomnämnandet av Hopajola:

Hopajola har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av naturvägledning i Örebro län. Den ideella naturvårdsorganisationen samlar ett hundratal naturguider som samverkar, fortbildas, visar och tillgängliggör natur, naturvård och biologisk mångfald för alla invånare och besökare i länet. Hopajolas arbetssätt inspirerar aktörer inom naturvägledning i hela landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan.

Ta del av en intervju med Ankie Rauséus, som är verksamhetsledare på Hopajola. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv