Digital naturvägledning vid Hornborgasjön under pandemin

Senast ändrad: 08 februari 2024
Sofie berättar om körsbärsträd

Digital naturvägledning under pandemin vid Hornborgasjön fick 2021 ett av två hedersomnämnanden i utmärkelsen Årets naturvägledning.

Nomineringen handlar om den satsning på filmer och webbaserade-guidningar som naturum Hornborgasjön gjorde under pandemi-säsongerna 2020 och 2021. För att kunna nå fler än maxantalet på sju personer under en guidning utvecklade naturumet nya sätt och vägar att möta målgruppen. Man tog fram korta filmer till sociala medier och livesända-guidningar.

Naturumet skriver "Dessa kom att bli väldigt populära. Insikten om hur många fler som kan se och tar del av detta göra att de förinspelade filmerna och delvis LIVE-sända guidningar och frågestunder definitivt kommer fortsätta var en del av verksamheten vid Hornborgasjön. Även fast alla nu längtar efter att åter få mötas i verkligheten i naturen!"

Många av de filmer som gjorts finns att se på: https://www.facebook.com/naturumhornborgasjon/videos/?ref=page_internal

Juryns motivering till hedersomnämnandet:

Naturum Hornborgasjön ställde om naturvägledningen snabbt under pandemin och skapade filmade guidningar för det stora antalet besökare. Många kunde därmed ta del av till exempel berättelser om tranornas liv och närvaro i området, om trankonstverk vid sjön och om tips på områden att uppleva på egen hand.

Ta del av en intervju här med Josefin Nilsson och Sofie Stålhand om arbetet med den digitala naturvägledningen på naturum Hornborgasjön.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv