Hantering av personuppgifter i CNV:s verksamhet

Senast ändrad: 22 januari 2024

Den här informationstexten förklarar hur dina personuppgifter hanteras inom ramarna för verksamheten vid SLU Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontakt för denna behandling är SLU Centrum för naturvägledning (CNV) som nås på cnv@slu.se eller på telefon 018-67 24 47, föreståndare Eva Sandberg.

Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.

Ändamål

CNV behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka ut information:

  • via nyhetsmejlet Nytt från CNV och nyhetsbrevet Naturvägledaren,
  • om våra aktiviteter, produkter och tjänster, exempelvis seminarier, konferenser, kurser samt utbud av böcker.

I syfte att följa upp och utvärdera verksamheten kan CNV komma att skicka ut enkäter. 

CNV kommer att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att CNV behandlar dina personuppgifter är:

  • att sprida information om SLU:s verksamhet enligt högskolelagen, vilket är en uppgift av allmänt intresse, samt
  • att fullgöra CNV:s avtal med dig rörande exempelvis seminarier och konferenser, beställning av böcker,
  • ditt samtycke när du lämnar det till oss, till exempel för att ta emot information om våra produkter och tjänster.

Utlämnande

SLU kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Överföring av personuppgifter

Annan part kan få tillgång till personuppgifter för att leverera en tjänst eller liknande, där det är nödvändigt för att CNV ska kunna tillhandahålla våra tjänster och utföra vår verksamhet. Exempelvis för genomförandet av en konferens eller annan aktivitet. I detta fall regleras hanteringen av personuppgifterna av ett avtal. Genom avtalet är hanteringen av personuppgifterna hos dessa s.k. personuppgiftsbiträden enligt SLU:s instruktioner, eller enligt vad lagstiftningen kräver.

Exempel: Vi kan komma att överföra personuppgifter (som allergier och kostönskemål) till leverantörer av catering i samband seminarier eller möten. Om du vill att vi anonymiserar personuppgifterna som tillhandahålls leverantören, så behöver du ange det i samband med din anmälan till aktiviteten.

Internationell överföring

I de fall då CNV eventuellt samarbetar med en organisation utanför EU/EES och behöver föra över personuppgifter dit, så kommer vi tillsammans med SLU:s Dataskyddsfunktion att försäkra oss om att personuppgifterna får ett bra skydd där.

Lagring

Uppgifter om namn, email och organisation, som krävs för att skicka ut nyhetsmail, nyhetsbrev samt information om vår verksamhet, varor och tjänster (dvs. seminarier och liknande) lagras tills du som användare begär att de ska raderas.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Återkallande av samtycke

När vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke så har du alltid rätt att ta tillbaka det, och vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter för det ändamålet.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLU:s svar, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om Integritetsskyddsmyndigheten tillsyn på www.imy.se


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv