Blå lådan

Senast ändrad: 08 februari 2024
Aktiviteter genom Blå lådan

Blå lådan blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning.

Blå Lådan är ett arvsfondsprojekt från Vattenverkstaden och handlar om att tillgängliggöra vattenmiljöer med hjälp av anpassad naturvägledning. Genom projektet får människor med funktionsvariationer känna glädjen med att uppleva vatten.

De lärare som nominerade Blå lådan till Årets naturvägledning skriver att deras elever har fått vara "delaktiga i arbetet med att ta fram olika metoder och verktyg genom att testa, utforska och utvärdera. Tillsammans med Vattenverkstadens fantastiska naturvägledare och pedagoger fick våra elever uppleva vatten och natur med alla sina sinnen. Vi kände, luktade, smakade och doftade på allt vad naturen har att erbjuda. Genom Vattenverkstadens aktiviteter och övningar har våra elever, med hjälp av specialanpassat material och utrustning, getts möjlighet att uppleva naturen utifrån sina individuella förutsättningar. Tillfällena för Blå Lådan var en höjdpunkt och uppskattades både av elever och personal! Utöver att vi efter projektet fick en ryggsäck full med anpassat material att använda i vårt dagliga arbete så har Blå lådan inspirerat oss till fortsatt arbete med att erbjuda våra elever naturupplevelser." 

Film: https://drive.google.com/file/d/15D8ofVw152tHwgNoif14I2kOo7b-vOyR/view

Här är en artikel med Stephanie Anvelid om arbetet med och lärdomarna från Blå lådan.

Läs gärna CNV:s artikel om Blå lådan från maj 2021.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv